ถอดรหัสอักขระบนด้ามไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์

เราพบเห็นอักขระถูกแกะขึ้นบริเวณด้ามไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์ใน
ภาพยนตร์ จนทำให้ผมและใครหลายคนเกิดคำถามสงสัยว่า
“มันแปลว่าอะไร ?” คำถามนี้ทำให้ผมพยายามแกะจากหลาย

เครดิตฟรี

สัญลักษณ์ทางเวทมนตร์ ไม่ว่าจะเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในทาง
เวทมนตร์ อักษรรูน หรือแม้แต่สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเล่นแร่แปร
ธาตุ ผมไม่ทราบหรอกว่าผู้ออกแบบไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์ นั้นได้
ใส่ใจกับการให้ความหมายของอักขระเหล่านี้เช่นไร ทว่าผม
สนใจและคิดว่านักออกแบบเองก็น่าจะสนใจทางความหมาย
ของมันด้วยเช่นกัน เรามาดูความหมายแต่ละส่วนกันเลยดีกว่า

สล็อต

ครับนี่คือภาพที่ผมถอดมาจากตัวไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์จาก
ภาพยนตร์ และจากโนเบิลคอลเลคชั่นที่พี่ที่ผมรู้จักถ่ายไว้ให้
ครับ
ในการตีความหมายจากอักขระโบราณ จำเป็นต้องมีความรู้
ความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับอักขระนั้นๆ เสียก่อน ทว่าอักขระดัง
กล่าวที่ถูกเขียนขึ้นมีความเป็นไปได้ในหลายสิ่งดังที่กล่าวไว้
ข้างต้น ผมจึงขอแกะจากความหมายสัญลักษณ์ที่ก่อเกิดขึ้น
ตามความหมายของแต่ละอักขระนะครับ เริ่มกันที่สัญลักษณ์สัญลักษณ์วงกลม ที่ตรงกลางมีจุด ในทางเล่นแร่แปรธาตุ เรา
ใช้บ่งชี้ถึงธาตุทอง หรือทองคำ อันเป็นเฉพาะทองคำบริสุทธิ์
โลหะที่ได้ชื่อว่าเป็นธาตุที่สมบูรณ์แบบที่สุด ทองคำนั้นสะท้อน

สล็อตออนไลน์

ความร้อนได้อย่างดีเยี่ยม เสมือนจิตใจคนที่มีความร้อนเป็นตัว
ก่อเกิดความรุนแรง อารมณ์โมโห โกรธาต่างๆ อาจเป็นความ
หมายได้ว่า ผู้ครอบครองไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์เป็นผู้ที่ใช้มันเพื่อ
สะท้อนความร้อนในจิตใจ ในอารมณ์ออกไปนั่นเอง ความ
ต้องการเป็นใหญ่ และเรืองอำนาจ เป็นสิ่งสัญลักษณ์ของธาตุไฟ
ในด้านลบ จึงไม่แปลกหากสัญลักษณ์ Gold นี้จะปรากฎในไม้
กายสิทธิ์เอลเดอร์ ไม้ที่ว่ากันว่าเอาชนะคู่ต่อสู้ได้ทุกคน ใน
ความเป็นทองคำ แน่นอนหลายต่อหลายคนหมายปองที่จะ

jumboslot

ครอบครอง เช่นเดียวกับไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์ ที่ผู้หวังจะมี
ชัยชนะเหนือผู้อื่นหมายมั่นจะครอบครอง
ขณะเดียวกันในทางการพยากรณ์ สัญลักษณ์วงกลมที่มีจุดตรง
กลาง ยังมีความหมายถึงดวงอาทิตย์อีกด้วย โดยจุดที่อยู่กลาง
วงกลมแสดงถึงการผสมผสานของพลังทั้งเพศชายและหญิง อัน
เป็นเครื่องหมายการกำเนิดขึ้นของชีวิต ทว่าไม้กายสิทธิ์เอลเด
อร์มีประวัติว่าผู้ครอบครองรายใหม่จะต้องสังหารเจ้าของเดิม
แต่ก็ไม่ใช่ทุกคนจะต้องทำเช่นนั้น แต่ก็อีก หากสิ่งมีชิวิตไร้พลัง
จากแสงอทิทิตย์นั่นก็หมายถึงความตาย เจ้าของที่ขาดไม้เอลเด
อร์ ก็ต้องลงเอยด้วยความตาย…

slot