เจ้านายที่แท้จริงของไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์

ผู้ที่ครอบครองไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์ โดยเป็นเจ้าของอย่างชอบธรรม ไม่ว่าจะด้วยการยึดมา หรือสังหารเจ้านายเดิม

เครดิตฟรี

ㆍ แอนตีโอก เพฟเวอเรลล์ (ผู้ครอบครองไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์คนแรก)
ㆍ ผู้สังหารแอนตี โอก เพฟเวอเรลล์
ㆍ เอ็มเมอริกจอมชั่วร้ายเอ็กเบิร์ตผู้เลวมหันต์โกเดล็อต (เสียชีวิตในห้องตายดินของตัวเอง)เฮียร์เวิร์ต (ลูกชายผู้แย่งไม้กายสิทธิ์มาจาก โเดล็อต ผู้เป็นพ่อของตัวเอง)

สล็อต

ㆍ บาร์นาบัส เดเวอริลล์
ㆍ ล็อกซิอัสผู้ร้ายกาจอาร์คัส และ/กับ ลิเวียส (ใครสักคนที่ยึดไม้มาจากล็อกชิอัสได้)
ㆍ- ไม่ปรากฎหลักฐานการส่งต่อไม้จนกระทั่งมาพบอกครั้งที่เกรโกโรวิตช์ เกรโกโรวิตช์ (เขาคือผู้ครอบครองมัน ก่อนที่กรินเดวัลด์วัยเด็กจะขโมยจากเขาไป และเสียชีวิตด้วยคำสาปพิฆาตจากโวลเดอมอร์วันที่ 2 กันยายน 1997 )เกลเลิร์ต กรินเดลวัลด์
อัลบัส ดัมเบิลดอร์ (ผู้ครอบครองคนสุดท้าย)

สล็อตออนไลน์

ㆍ เดรโก มัลฟอยแฮร์รี่ พอตเตอร์ผู้ครอบครองไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์คือ ผู้ที่มีโอกาสได้สัมผัส หรือรับเอาไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์ไว้ในครอบครอง
ㆍ แอนตีโอก เพฟเวอเรลล์
ㆍ เอ็มเมอริกจอมชั่วร้ายเอ็กเบิร์ตผู้เลวมหันต์โกเดล็อต (เสียชีวิตในห้องตายดินของตัวเอง)
ㆍ เฮียร์เวิร์ต (ลูกชายผู้แย่งไม้กายสิทธิ์มาจากโเดล็อเป็นพ่อของตัวเอง) ㆍ บาร์นาบัส เดเวอริลล์

jumboslot

ㆍ ล็อกซิอัสผู้ร้ายกาจอาร์คัส และ/กับ ลิเวียส (ใครสักคนที่ยึดไม้มาจากล็อกชิอัสได้)เกรโกโรวิตช์ (เขาคือผู้ครอบครองมัน ก่อนที่กรินเดวัลด์วัยเด็กจะขโมยจากเขาไป และเสียชีวิตด้วยคำสาปพิฆาตจากโวลเดอมอร์วันที่ 2 กันยายน 1997 )เกลเลิร์ต กรินเดลวัลด์
ㆍ อัลบัส ดัมเบิลดอร์ (ผู้ครอบครองคนสุดท้าย)
ㆍ ลอร์ดโวลเดอมอร์ (ทอม มาร์โวโล ริดเดิ้ล)แฮร์รี่ พอตเตอร์การเดินทางของไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์
“เส้นทางสายเลือดของไม้กายสิทธิ์เอลเดอร์น่ะกระจายเปรอะทั่วหน้าประวัติศาสตร์ของผู้วิเศษเลยละ”

slot