เมื่อเรารวมคำใบ้ทุกข้อมารวมกันจะได้ดังนี้

ขวดที่ 1 จากการสันนิษฐานตรง C1 รวมทั้ง R3 พวกเราจะรู้ดีว่า ขวดที่ 1 หากไม่ใช่ P ก็คือ B
. พวกเรามาสมมุติว่ามันเป็น B . เมื่อมอง ข้อ C4 , C5 , C7 ขวดที่ 2 จะต้องเป็น P และก็จาก

เครดิตฟรี
ข้อ R7 ขวดที่ 6 ก็ควรเป็น P เหมือนกัน. แล้วก็เมื่อพวกเรามาดูที่ข้อ C3 ขวดที่ 7 ก็ไม่
สามารถเป็น P เพราะฉะนั้นถ้าหากมันไม่สามารถที่จะเป็น B (ซึ่งเดี๋ยวนี้เป็นขวดที่ 1) , P หรือ F
(ไม่อาจจะเป็น F ได้ตามข้อ R4) มันก็ควรเป็น W . ดังนี้ ขอสมมุตินี้จะเป็นจริงก็
ต่อเมื่อ ขวดแรกเป็น B ซึ่งพวกเราจะได้ตามนี้ B P 3 4 5 P W
มาดูต่อที่ ขวดที่ 3 . หากขวดที่ 3เป็นW . R1 ก็มั่นใจได้ว่า ขวด 4 รวมทั้ง 5 จะต้องเรียง
ตัว F P หรือไม่ก็ P F ซึ่งนั้นจะเรียงได้ว่า
S1. B P W F P P W
S2. B P W P F P W

สล็อต
แล้วถ้าพวกเราทดลองกลับไปที่ข้อสมมติว่า B P 3 4 5 P W. รวมทั้ง ขวดที่ 4หมายถึงW .
ถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้น ขวดที่ 3 ควรจะเป็น P (ตามข้อ R1) แล้วก็ทิ้งให้ ขวดที่ 5 เป็น F . กลับ
กันขวดที่ 5 เป็น W . ขวดที่ 4 ก็จะเป็น P (ตามข้อ R1) ทิ้งให้ขวดที่ 3 เป็น F .
ตามนี้ เขาจะสรุปการสันนิษฐานได้อีกว่า
S3. B P P W F P W
S4. B P F P W P W

สล็อตออนไลน์
ข้อสมมติฐานที่ได้มานี้ จะเป็นจริงก็เมื่อ ขวดที่ 1เป็นB แค่นั้น เอาละ พวกเรามา
ทดลองสมมุติว่า ขวดที่ 1 เป็น P กันบ้าง (ตามข้อ C1 , R3). ถ้าเกิดขวดที่ 1 เป็น B ขวด
ที่ 2 นั้นก็จะเป็น P หรือไม่ก็ W (C5,C7). มาเริ่มกันที่ ขวดที่ 2หมายถึงP ขวดที่ 6 ก็จะ
เป็น P เหมือนกัน. ซึ่งทำให้ขวดที่ 3 แล้วก็ 7หมายถึงW (ตามข้อ R1) จะได้ การสันนิษฐานว่า
S5: P P W F B P W
S6: P P W B F P W

jumboslot
ณ ขณะนี้ หากขวด 2 คิอ W โดยเหตุนี้ ขวดที่ 6 ก็ควรจะเป็น W เช่นเดียวกัน . พร้อมบังคับให้
ขวดที่ 5 เป็น P . และก็เหมือนกันขวดที่ 7 ก็จะไม่อาจจะเป็น W (เนื่องจากว่า W มีเพียงแค่ 2
ขวด) , F (เนื่องจากว่าตามข้อ R4) หรือ P (เพราตามข้อ R2). โดยเหตุนั้น มันควรจะเป็น B
แน่ๆ . แล้วก็นี้เป็น ข้อสมมติฐานข้อท้ายที่สุด ถ้าเกิดขวดที่ 1หมายถึงP
S7: P W P F P WB
S8: P W F P P W B

slot