รหัสผ่านเข้าฟังรายการ จับตาพอตเตอร์

การฟังรายการ จับตาเพียงพอตเตอร์ สามารถฟังได้ด้วยการเคาะไม้กายสิทธิ์
เป็นจังหวะต่างๆกันบนวิทยุ ซึ่งระหว่างการเคาะไม้คุณควรต้องกล่าวรหัสผ่านไปด้วย

เครดิตฟรี
ซึ่งจับตาพอเพียงตเตอร์มีการแปลงคลื่นรวมทั้งรหัสผ่านอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งโดยธรรมดาแล้ว
จะเป็นคำที่เกี่ยวกับกลุ่มนกนิกซ์ (ของขลังยมทูต น.22 น.403)
“ธรรมดาแล้วจะเป็นคำที่เกี่ยวเนื่องกับแนวร่วม ใบเสร็จรับเงินน่ะเก่งเรื่องทายคำ
เหล่านี้ ฉันก็จำเป็นต้องนึกออกจนได้ละน่า…

 • รอน วีสลีย์ (ของขลังยมทูต น.22 น.403)สล็อต
 1. อัลบัส เป็นรหัสผ่านลำดับที่สามเพื่อนนเจอ ในตอนมี.ค. 1998
  (ของขลังยมทูต น.22 น. 403)
 2. ถึงแม้ด-อาย (ของขลังยมทูต น.22 น.409)
 3. สิเรียส (เกมแฮร์รี่ พอตเตอร์ กับของขลังยมทูต ภาค 1)
 4. เดียร์บอร์น มาจากชื่อสกุลของติดอยู่ราด็อค เดียร์บอร์น สมาชิกรุ่นเริ่มแรก
  ของพรรคนกฟินิกซ์ที่หายสูญไปอย่างไร้ร่องรอย (เกมแฮร์รี่ พอตเตอร์กับของขลังยมทูต ภาค 1)สล็อตออนไลน์
 5. เมโดวส์ มาจากสกุลของดอร์คัส เมโดวส์ สมาชิกรุ่นเริ่มแรกของพวกนก
  พี่นิกซ์ ผู้ที่โอ้อวดลเดอมอร์ลงมือฆ่าด้วยตัวเอง (เกมแฮร์รี่ พอตเตอร์ กับ
  ของขลังยมทูต ภาค 1)
 6. แวนซ์ มาจากสกุลของเอมเมอลีน แวนซ์ กองระวังหน้าของสมาชิกฝ่าย
  นกฟีนิกซ์ ซึ่งถูกฆ่าตายในภาค 6 (เกมแฮร์รี่ พอตเตอร์ กับของขลัง
  ยมทูต ภาค 1)jumboslot
 7. ดัมเบิลดอร์ (เกมแฮร์รี่ พอตเตอร์ กับของขลังยมทูต ภาค 1)
 8. มู้ดดี้ (เกมแฮร์รี่ พอตเตอร์ กับของขลังยมทูต ภาค 1)
 9. วีสลีย์ (เกมแฮร์รี่ พอตเตอร์ กับของขลังยมทูต ภาค 1)
 10. ขัดส์ (เกมแฮร์รี่ พอตเตอร์ กับของขลังยมทูต ภาค 1)
 11. เท้าฟู (เกมแฮร์รี่ พอตเตอร์ กับของขลังยมทูต ภาค 1)
 12. วูลฟริก (เกมแฮร์รี่ พอตเตอร์ กับของขลังยมทูต ภาค 1)
 13. ทดลองบัตท่อม (เกมแฮร์รี่ พอตเตอร์ กับของขลังยมทูต ภาค 1)
 14. ฟีนิกซ์ (เกมแฮร์รี่ พอตเตอร์ กับของขลังยมทูต ภาค 1)
 15. เพรอเว็ต มาจากสกุลของกิดเดียน เพรอเว็ต (สกุลเดิมของ มอลลี่
  วีสลีย์) หนึ่ง ในกลุ่มนกฟินิกข์รุ่นเริ่มแรก ที่จำต้อง ใช้ผู้เสพความตายถึงห้า
  คนภายในการฆ่าเขาและก็เฟเบียน เพรอเว็ต น้องชายของเขา (เกมแฮร์รี่
  เพียงพอตเตอร์ กับของขลังยมทูต ภาค 1)slot